Minska ohälsa och sjukskrivningar

Livsstil eller arbetsmiljö
Oavsett om en person är sjukskriven på grund av problem relaterade till livsstil eller arbetsmiljö är det arbetsgivarens ansvar enligt lag. Även en eventuell rehabilitering är arbetsgivarens ansvar.

Betala för sjukdom eller investera i hälsa och friskvård?

Korttidsfrånvaro
Ett företag betalar sjuklön för de anställda de första 14 dagarna med undantag av karensdagen. Denna dag kostar inget i pengar men iform av ökad press och belastning av personal på plats.

Vad kostar korttidsfrånvaro?
Helt kort kan man säga att en dags sjukfrånvaro kostar företaget 10% av den anställdes månadslön. Så om en anställd har en månadslön på 28 000 kr så kostar varje dag 2800 kronor!
Karensdagen betalar inte arbetsgivaren för - MEN KOLLEGORNA! Vid en persons frånvaro ökar press och belastning på befintlig person på plats som tidigare skrivits.

Rehablitering och sjukskrivningar

Av de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar, kommer hälften aldrig tillbaka till arbetet. Antalet skulle dramatiskt förbättras om väntetider för utredning och behandling kortades och om den sjukskrivne fick aktiv och individanpassad hjälp.

Enligt lag har alla arbetsgivare skyldighet att upprätta en rehabliteringsplan för den som är sjukskriven mer än.... Läsa mer om arbetsmiljölagen? Klicka här

Vad kan du göra som arbetsgivare?

Vi kan förmodligen vara överens om att resultat får man inte av vad man VET utan av vad man GÖR!

Livs-Viktigt kan hjälpa företaget på många olika sätt med friskvårdsarbetet. Genom att ta hela ansvaret eller delar av det. På längre eller kortare uppdrag genom punktinsatser.

  • Livsstilsinventeringar - hur mår din personal när det gäller sömn, stress, kost, alkohol, relationer och så vidare.
  • Utbildning - vi talar om hur man äter bäst vid ex. skiftarbete, hur man sover bättre, stressar på rätt sätt, återhämning, kost, motion och vad man har att vinna på att genomföra förändringarna.
  • Inspiration - föreläsningar. Få infpsiration och massor av lust att genomföra förändringar som påverkar dig positivt och ger massor av härliga effekter.
  • Coaching - individuellt eller i grupp. Att sätta personliga mål och att komma dig!
  • Viktgrupper - vi kommer till företaget och har fokus på viktminskning!
  • Friskvårdsdagar - vi planerar och genomför friskvårdsaktiviteter bland personalen.
  • Friskvårdsplanering - hur ger vi företagets största resurs, personalen, rätt förutsättningar att få och prestera bra.
  • Rehabilitering - delar eller hela ansvaret. Eventuellt kontakt med fack och försäkringskassan.
  • Hjälpa befintlig företagshälsovård

Vi kan erbjuda småskalighet och helt behovsanpassade lösningar som ger resultat.

Vi är inte generalister utan hittar lösningar som passar individen.

Vill du veta mer om hur Livs-Viktigt kan hjälpa er med företagets friskvårdsarbete? Kontakta Helena Berggren, på telefon 0702-41 91 59 eller via mail: helena@livs-viktigt.se
I vårt nätverk har vi expertis inom flera områden. Vi tar helhetsgreppet och tar fram det ni behöver.

Kontakta oss

Telenummer / Mail / Kartor / Öppettider mm finns här


Share |


Vill du veta mer om Friskvård och föreläsningar? Vi svarar inom 2 arbetsdagar.
Hej! Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar formuläret nedan. Maila eller ring istället. helena@livs-viktigt.se eller 0702-41 91 59