Vad är NLP?

Vad är NLP?
NLP står för Neuro Linguistisk  Programmering.
Neuro är tankar, lingvistik är språket och programmering står för våra invanda mönster. Enkelt kan man säga att det är praktisk psykologi.

NLP är en metod som skapades och utvecklades i mitten av 1970-talet genom att Richard Bandler, matematiker och terapeut, och John Grinder, lingvistiker, studerade vad som gör vissa personer framgångsrika.
Deras frågeställning var: Vad är det som skiljer människor som gör något med lätthet, elegans och fulländning från den som inte gör det?

Svaret sökte de båda (Bandler och Grinder) genom att studera och kartlägga några av 1900-talets mästare i att påverka människor i en positiv riktning.
Man valde till att börja med ut Milton Erickson som var 1900-talets främsta hypnosterapeut, Virginia Satir (familjeterapins moder) och Fritz Perls (gestaltterapeut).

De båda fann möster i dessa mästares metoder, mönster som kan läras ut till andra genom användning av tekniker och färdigheter, så att andra kan bli lika framgångsrika.

NLP har kommit att utvecklas till en av de största och mest utvecklade psykologiska modellerna i världen. Det är också en av de snabbast växande kommunikations- och förändringsmetoderna idag.

Man kan kort och mycket förenklat säga att NLP är en bruksanvisning för hjärnan.

Till skillnad från olika terapiformer, som oftast ägnar sig åt uppkomsten av problemen (bakåt i tiden), fokuserar NLP på att snabbt och effektivt uppnå varaktiga resultat.

NLP fokuserar inte på vad du gör utan på hur du gör det. Man frågar sig inte heller varför det fungerar, utan konstaterar att det fungerar.

Vet du att du tänker ca 65.000 tankar per dag. 95% av de tankar du tänker idag tänkte du även igår...

Människan är van att tänka i samma tankebanor som vi brukar. Hur många "nya" tankar har du per dag? Vi utför saker på det sätt vi vant oss vid och vi reagerar på händelser precis som vi brukar göra.

"Om du fortsätter göra som du alltid gjort, kommer du få samma resultat som du alltid fått ".

NLP är praktisk beteendepsykologi och kan användas bland annat för personlig utveckling, ökad livsglädje och effektivare kommunikation.

NLP är även en modell som skapar framgång genom att man fokuserar på de resultat man vill uppnå.

Vill du läsa några bra böcker om NLP kan jag rekommendera följande:
"Din gränslösa styrka" av Anthony Robbins
"Introduktion till NLP" - Joseph O'Connor och John Seymor

Med NLP kan du ändra ditt sätt att tänka. Du kan skapa effektiva verktyg för att ta fram de styrkor du behöver just då och nu. Dessa styrkor påverkar hur du upplever din tillvaro och ditt liv.

Det är hur vi automatiskt reagerar eller snarare väljer att reagera på saker och ting som gör att vi påverkas och inte själva händelsen i sig.

Vi tar in världen genom våra fem sinnen och vi filtrerar och tolkar den informationen på vårt individuella sätt.
Hjärnan är vår tolkningsmaskin.
Våra tankar och vårt beteende hör starkt ihop.

Ett exempel där du kan uppleva att kropp och hjärna påverkar varandra är när du tänker på något du tycker är JÄTTEGOTT. Föreställ dig att du har godsaken i handen, titta på den, lukta och förbered dig att stoppa den i munnen.
Vad händer?
Jo, munnen blir full av saliv. Med bara en TANKE kan du skapa en omedelbar kroppslig reaktion!!

Vår hjärna kan inte uppfatta skillnanden mellan dikt och verklighet. Så om tanken på att äta något jättegott skapar en omedelbar reaktion då kan du förstå att även andra tankar skapar reaktioner i kroppen. Kanske inte lika lätta att läsa av.

Med hjälp av NLP kan du lära dig att välja hur du mår. 

Lycka är inte ett tillstånd - det är ett val.

Kontakta oss

Telenummer / Mail / Kartor / Öppettider mm finns här


Share |


Vill du veta mer om Personlig utveckling och Coaching ? Vi svarar inom 2 arbetsdagar.
Hej! Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar formuläret nedan. Maila eller ring istället. helena@livs-viktigt.se eller 0702-41 91 59